top of page

Föreningen stämde staten 1993

 

Två år efter att föreningens omfattade restaureringsprojektet avslutats 1991

ändrade Riksdagen förutsättningarna för hela finansieringen genom att höja

den s.k. ”garanterade räntan” på bostadslån, vilket ledde till kraftigt ökade

kostnader. Riksdagens beslut medförde att flera hundra bostadsrättsföreningar och

flera tusen privata fastighetsägare gick i konkurs. 

 

Föreningen stämde därför staten i Marknadsdomstolen (vinst 5-0) och därefter

civilrättligt i Tingsrätt och Hovrätt (förlust i båda) och begärde även prövning i

Högsta Domstolen.

 

För dokumentation kring denna 6-åriga rättsliga process hänvisas till följande

litteratur:

 

Gunnar Akner

Staten har vilselett oss     

Finanstidningen 940901     pdf

 

Boförening vann mot staten

Dagens Industri 941011     pdf

Borättsförening fick rätt. Statens förbjuds använda uttrycket 'garanterad ränta'

Svenska Dagbladet 941011     pdf

 

Astrid Reichwald

Borätt vann över staten. Fem frågor till Gunnar Akner

Dagens Nyheter 941012     pdf

Gunnar Akner, Åsa Edeland, Mats Forsell, Gunnar Haglund

Bostadsrättsföreningarna har fått rätt mot staten

Finanstidningen 941027     pdf

 

Gunnar Akner

Bostadsrättsakuten' föds ur statens eget avtalsbrott

Finanstidningen 941216     pdf

Gunnar Akner

Får staten bryta ingångna avtal?

Svenska Dagbladet, Brännpunkt 990419     pdf

Art GA Brännpunkt 1999.jpg
bottom of page