top of page

Studentarbeten om Markeliushuset

1200px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg.pn
1200px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg.pn

Stockholm Exkursion

Universität der Künste Berlin

Studentrapport från studiebesök i Stockholm maj 2023 (329 sidor)

Markeliushuset presenteras på sid 184-90     pdf    

Nora Al Dewany, Fredrik Bergman, Laura Browning Lagerfeldt, Andreas Fristedt

"Översiktlig byggnadsteknisk bedömning av hus på fastigheterna Veterinären 5 och Markeliushuset"

Kungliga Tekniska Högskolan, projektarbete i kursen AF1002 "Hus och anläggningar" 2018   pdf

Susanna Vall
”Alternativ till en patriarkal arkitektur? Kontextuell analys av kollektivhus under funktionalismen  

respektive 1990-talet i Sverige”

C-uppsats vid Södertörns Högskola, Inst. för konstvetenskap, kandidatuppsats 15 hp, ht 2016   pdf

Giuliana Vaccarino Gearty

"Architectures of Collectivity"

University of Chicago, Bachelor Thesis, Art History 2016   (in English)   pdf

Olle Knaust

”Kollektivhuset en utopi?” (13 sidor)

Stockholms universitet, Inst. för litteraturvetenskap och idéhistoria vt 2012  pdf

Josefin Borg

”Det rationella byggandet. En studie av ett kollektivhus” (48 sidor)

Kandidatuppsats vid Stockholms Universitet, Konstvetenskapliga institutionen, ht 2011   pdf

Cecilia Rudström, Conor Horan Murphy Francisco Rocha, Ingela Nirbrant, Marie Bednar och 

Vilius Juknevicius 

"Hem i Kollektivhus"
Projektarbete på Arkitekturskolan KTH, årskurs 4 och 5 i september 2011. 

Kurs under ”Arkitekturveckan” med uppgift att låta studenterna inventera/dokumentera ett 20-tal    

byggnader i Stockholm i syfte att träna studenterna att "läsa av" befintliga byggnader inbegripet

historia och den pågående verksamheten och att sedan presentera arbetet på ett spännande sätt, 

som sen ska presenteras som del i en tillfällig utställning på Arkitekturmuseet. 

En av de utvalda byggnaderna var Markeliushuset. Studenterna har översatt till engelska delar av

Gustafv Näsströms skrift om Kollektivhuset som lades fram i samband med utställningen om huset

1935   pdf

Anne-Marie Elmqvist    

”En debatt om kollektivhus i det tidiga 1930-talet. Den gifta kvinnan möter moderniteten” (52 sidor)

C-uppsats vid Linköpings Universitet, Forum för genusforskning och jämställdhet, vt 2006   pdf 

Anne-Martie Elmqvist

"Kollektivhuset på John Ericssonsgatan: Ett funktionalistiskt projekt"

B-uppsats vid Göteborgs universitet, Konstvetenskapliga institutionen, vt 2001   pdf

Jens Johansson, Stefan Regén

"Bostadsrättsföreningar med ekonomiska problem. Orsaker, omfattning och åtgärder"

Examensarbete vid Kungliga Tekniska Högskolan, Avd. för Bygg- och Fastighetsekonomi,
Inst. för Fastigheter och Byggande 1995     pdf

Annelie Kurttila

”Sven Markelius Kollektivhus. Une machine à habiter” (72 sidor)

C-uppsats vid Umeå Universitet, Inst. för konstvetenskap, ht 1994

Mats Fredriksson och Katarina Lundeberg

"Restaureringen av Markelius Kollektivhus"

5-poängsuppsats i Bebyggelsehistoria med byggnadsvård, Inst. för konstvetenskap, 

Stockholms Universitet 1992   pdf 

Bild trappa entrén.jpg
bottom of page