top of page

Formalia om föreningen

Föreningen bildades 1934, året innan Markeliushuset färdigställdes.

Namn: Bostadsrättsföreningen Fågelbärsträdet  (OBS: Inget nummer efter föreningens namn).
Föreningen registrerades 340816 och är en ”äkta” bostadsrättsförening sedan tillkomsten.
Byggnaden invigdes i september 1935 och var då Sveriges första kompletta kollektivhus.

Arkitekt var Sven Markelius. 

 

Organisationsnummer: 702000-6826

 

Ekonomisk plan: Föreningens nuvarande ekonomiska plan registrerades 901026 hos

Länsstyrelsen i Stockholm, klicka här

 

Stadgar: Föreningens ursprungliga stadgar är från 1935 och en något modifierad version registrerades hos Länsstyrelsen i Stockholm 901026, klicka här.  

 

Medlemmar: Föreningen hade i december 2022 = 54 medlemmar.

Ursprungligen hade varje lägenhet ett svart "Bostadsrättsbevis" med upgift om innehavare, överlåtelser och stadgar, se foto och pdf. Under många år noterades alla överlåtelser för respektive lägenhet i dessa bevis. De slutade användas i föreningen

under 1980-talet och sedan dess används bara överlåtelseavtalen. 

Styrelse: Föreningens styrelse består av fem ordinarie ledamöter och två suppleanter. 

 

Föreningens bankgirokonto: 5744-0208

 

Föreningens plusgirokonto: 77 70 79 - 5

 

 

Formalia om huset och fastigheten

 

Huset betecknas omväxlande ”Markeliushuset”och ”Kollektivhuset”. 

Fastighetsbeteckning: Fågelbärsträdet 13

Fastighet: Föreningen äger
•  ett bostadshus med 46 lägenheter och 2 lokaler.
•  gatumarken fram till trottoaren. 

 

Föreningen hyr daghemmets lekplats på Fågelbärsgården av Stockholms Stad. 

 

Byggnadsminnesförklaring: Huset byggnadsminnesförklarades 1992. I avtalet med Länsstyrelsen anges uttryckligen:
Byggnaden skall underhållas så att en inte förfaller. Vård- och underhållsarbetena skall 
utföras på ett sådant sätt att det kulturhistoriska värdet inte minskar”.

Detta innebär ett varaktigt åtagande från föreningen som innebär högre kostnader för projektering, byggnadsarbeten och besiktningar jämfört med bostadshus som ej är byggnadsminnesförklarade. ​

Taxeringsvärde 2022: 102 177 000 kr (höjning med 15 % jämfört med fastighetstaxeringen 2019)
•  Byggnad = 35 800 000 kr
•  Mark = 66 377 000 kr

 

Försäkring: Fastigheten är fullvärdesförsäkrad i Folksam samt dessutom en ”för all framtidsförsäkring för brand” tecknad i If.  

 

Bostäder: Föreningen hade ursprungligen 57 separata lägenheter. Genom att styrelsen sedan länge medvetet medverkat för att slå samman intill-liggande smålägenheter finns det sedan 1990-talet 46 separata lägenheter. Lägenheternas yta varierar mellan 18 och 85 kvm.

Den totala bostadsytan är 1 995 kvm. Till detta skall läggas allmänna utrymmen i entré, trapphall och källare.

 

Lokaler: Det finns två lokaler i bottenvåningen:

•  Restaurang om 286 kvm (bottenvåning och källare) samt uteservering 80 kvm. 

•  Daghem om 129 kvm

 

IMG_9029.jpeg
Svart brf-bevis_Sida_01.jpg
bottom of page