Fastigheten

På denna sida beskrivs huset historia, restaurangen och daghemmet i bottenvåningen samt störrre ombyggnader som skett efter 1989.