top of page

Böcker om Markeliushuset (Kollektivhuset)

1200px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg.pn

Olov Svedelid

”Älskade Stockholm” 2009 (221 sidor) I

SBN: 9789187005305

På sid. 108-111 finns kapitlet ”Sven Markelius kollektivhus”

Creagh L (ed)

Modern Swedish Design. Three founding texts. 

The Museum of Modern Art, New York 2008 (352 sidor) 

 

Ingrid Sommar

”Funkis - stilen som byggde Sverige” 

Bokförlaget Forum 2006 (160 sidor)

ISBN: 9789137128603

På sid 79-89 finns kapitlet ”Sven Markelius - mr funkis himself”

 

Staffan Lamm, Thomas Steinfeld

”Das Kollektiv Haus” (på tyska) 2006 (160 sidor)

ISBN-13: 978-3-10-043924-6
S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main

Staffan Lamm växte upp i huset. Han är son till Skå-Gustav Jonsson och Ester Lamm som bodde i huset. Staffan har medverkat med tidskriftsartiklar och radioprogram om Markeliushuset. 

Erland Mårald & Christer Nordlund (red)  

”Topos. Essäer om tänkvärda platser och platsbundna tankar” 
Carlsson bokförlag 2006 (340 sidor)
ISBN: 91-7331-005-0
På sid. 130-51 finns kapitlet ”Kollektivhuset och Villa Myrdal. Om samhällsvetenskapens rum i folkhemmet” skrivet av Per Wisselgren, forskarassistent i idéhistoria vid Inst. för historiska studier, Umeå Universitet. 

Svensk Turistföreningen

”Bygga och bo” 2002 (207 sidor) 

ISSN: 0283-2976

På sid. 106-113 finns kapitlet ”Den nya människan” skrivet av Staffan Lamm

Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR), Olle Volny 

”Fundament: Markelius och bostadsfrågan” 1999 (46 sidor)  

På sid. 12-22 beskrivs Sven Markelius kollektivhus. 

 

Katarina Juvander

”Staden. Stockholms byggnadsminnnen” 

Byggförlaget i samarbete med Länsstyrelsen i Stockholms län och Riksantikvarieämbetet 1999 (192 sidor)

ISBN: 91-7988-119-X

Här beskrivs bl.a. ”Sven Markelius kollektivhus”   pdf

Eva Rudberg

”Stockholmsutställningen 1930. Modernismens genombrott i svensk arkitektur”.

Stockholmia Förlag 1999 (240 sidor) 

ISBN: 91-7031-079-3

Antell O, Cramér M, Mandén-Örn K, Wisth B.

Innanför portarna. Stockholms trapphus 1880-1940
Norstedts Förlag AB, Stockholm 1997 (251 sidor)

På sid 190-3 finns fotografier över entrén i Markeliushuset   pdf

BoVerket 

”Varsamt ombyggt” 1995 (143 sidor) 
ISBN: 91-7147-205-3
I boken beskrivs tio bostadsprojekt som belönades år 1994 med av BoVerket och Sveriges Arkitekters Riksförbund SAR för 'varsam ombyggnad' i plan- och bygglagens anda. Ett av de tio belönade projekten var Brf Fågelbärsträdet och Markeliushuset. Juryn utnämnde byggnaden till ”1930-talets vackraste hus, både vad gäller lägenheternas och gatufasadens utformning”. 

Ett kapitel: ”Fågelbärsträdet” (12 sidor)   pdf

Svenska Docomomo-gruppen (=Documentation and conservation of buildings, sites and neighbourhoods of the modern movement)

”Funktionalismen - värd att vårda!” 
Gotab, Stockholm 1992 (hela skriften 40 sidor) 
ISBN: 91-7192-869-3

Ett kapitel: ”Funktionalismen. En fallstudie av upprustning” (5 sidor)   pdf

Stockholms Stadsmuseum

”Stadsvandringar 15” 1991 (95 sidor) 
ISSN 0349-1870)
Ett kapitel: Britt Wisth: ”Prisbelönad renovering. Markelius kollektivhus på Kungsholmen”
(7 sidor)   pdf  

Eva Rudberg

”Sven Markelius, arkitekt”
Arkitektur förlag 1989 (192 sidor)
ISBN: 91-860-5022-2

På sid. 77-83 finns kapitlet ”Kollektivhuset”

 

Henrik O. Andersson & Fredric Bedoire

”Svensk Arkitektur. Ritningar 1640-1970”  1986 (259 sidor)
ISBN 91-85194-67-0

Arkitekterna har valt ut drygt hundra byggnadsverk och arkitekter som representerar vårt lands byggnadskonst. På sid. 218-21 beskrivs Sven Markelius gärning inklusive kollektivhuset (på svenska och engelska). 

Dick Urban Vestbro

”Kollektivhus från enkökshus till bogemenskap” 
Statens råd för byggnadsforskning, Stockholm 1982 (297 sidor)
ISBN: 91-540-3755-7

På sid. 82-95 finns kapitlet ”Funktionalismen och kollektivhuset”

Claes Caldenby, Åsa Walldén

”Kollektivhus. Sovjet och Sverige omkring 1930”.
Statens råd för byggnadsforskning 1979 (235 sidor) 
ISBN: 91-540-3003-X 

Bertil Sundin 

”Barns musikaliska skapande”. 
Licentiatavhandling i ämnet pedagogik vid Stockholms Universitet 1963 (154 sidor)   pdf

shapeimage_7.png
shapeimage_18.png
shapeimage_8.png
shapeimage_16.png
Topos.jpg
shapeimage_10.png
shapeimage_13.png
shapeimage_12.png
shapeimage_4.png
Omslag.jpg
shapeimage_2.png
shapeimage_3.png
Stadsvandringar_Sida_1.jpg
Eva Rudberg Markelius.jpg
AnderssonBedoire.jpg
shapeimage_11.png
shapeimage_5.png
shapeimage_2.png
bottom of page