top of page

Daghemmet

Brf Fågelbärsträdet drev från början daghemsverksamhet i egen regi för föreningens medlemmar i lokaler i bottenvåningen. Daghemmet utformades ursprungligen enligt teorin om de fyra elementen:

• Jord: Nedsänkt sandlåda inomhus

• Eld: Öppen spis

• Luft: Lekplatsen på Fågelbärsgården (då ej inhängnad)

• Vatten: Nedsänkt plaskdamm inomhus

 

Redan 1942 hyrdes lokalerna dock ut till förskolläraren Gunhild Frendelius, som drev ”Frendelius lekskola” fram till 1965. Hon var bland de första som använde sig av sång- och musikövningar för att få barnen att utvecklas och få dem inspirerade och harmoniska - "omusikaliska barn finns inte". Gunhild Frendelius skrev boken "Musik i barnträdgården" och höll många föredrag runt om i Norden och i radio och TV. 

1958 invigdes det ”Barnpsykologiska Forskningslaboratoriet” i lokalerna. Verksamheten drevs i samarbete mellan Gunhild Frendelius och Pedagogiska Institutet vid Stockholms Högskola. Ansvariga var professor Arne Trankell och docent, senare professor, Stina Sandels, vid Inst. för barnpsykologi. De tog Gunhilds pedagogiska förmåga i anspråk vid sin forskning om barns beteenden och många lärarkandidater praktiserade hos henne. Laboratoriet var det första i sitt slag i Norden som var knutet till en högskola.

Avsikten med forskningsverksamheten var att göra observationer av barn 4-7 år, barnen ovetandes, genom envägs-spegel och ljudinspelningar, skaffa kunskap om ”beteendedynamik”, dvs hur barn reagerar i olika situationer och inför olika former av omhändertagande. Tanken var att dessa studier skulle ge anvisningar om vad som krävs av daghem och barnträdgårdar i fråga om lokaler och utrustning, hur personalen bör utbildas etc. Arbetet ledde bl.a. fram till en licentiat-avhandling 1963; ”Barns musikaliska skapande” av Bertil Sundin. 

 

Efter att Gunhild Frendelius slutade sin verksamhet 1965 hyrdes lokalerna under några år ut till Stockholms Barnavårdsnämnd innan de hyrdes av medlemmen i föreningen, Rigmor Ekstrand, som drev en barnpsykiatrisk mottagning där. 

 

SE-Banken hyrde lokalerna av föreningen 1989 och upplät dem till ett föräldrakooperativt daghem ”Sebran” för anställda inom SE-Banken (företagsdagis). Detta var då det andra daghemmet i Stockholm som drevs privat; det första var TryggHansas daghem "Minibojarna". 

Senare har verksamheten överlåtits till en privat föräldraförening som driver förskolan Sebran

för små barn, 1-3 år.

Bok Gunhild Frendelius.png

Gunhild Frendelius bok

"Musik i barnträdgården"

Foto daghem.jpeg

Daghemmet Sebran idag

Här nedan finns bilder från daghemmet tagna på 1930-40-talet. 

bottom of page