top of page

Större ombyggnader/renoveringar 1989-2023

 

 

2023

•  Renovering av ventilationssystem för restaurangen i källaren

•  Utbyte el-ledningar med tyg-isolering på alla våningsplan

2022

•  Tvättning av delar av gatufasaden

•  Ommålning av en rad olika rum i källaren samt intill entrén

•  Omdragning av el-ledningar på gatufasaden och kring restaurangens uteservering

•  Ny ytbeläggning på golvet i källartrappan och i cykelrummet i källaren

•  Omfattande renovering av kalkstensgolvet i entrén och i trappan till plan 1

Hela trapphus-renoveringen 2014-2023 beskrivs i en rapport (se till höger). 

2021

 Ommålning av alla exteriöra snickerier och balkong-lådor/räcken åt både gata och gård

•  Ny ytbeläggning på golvet i källarkorridoren 

2020

•  Installation av två tvättmaskiner, en torktumlare samt elektroniskt tvättbokningssystem

•  Installation av sittmöbel i entrén

•  Installation av deoxygenator (avluftare) i radiatorsystemet 

•  Renovering av skyddsrum i källaren

2018

•  Renovering av personhissens torn på taket

2017

•  Renovering av plattsättningen utanför entrén

2016

•  Restaurering av hela trapphallen (golv, väggar, tak, dörrar, belysning)

•  Installation av optisk fiber i alla lägenheter

2014

•  Utbyte av fettavskiljare för restaurangen

2012

•  Renovering av plattsättningen utanför entrén

•  Målning av alla ytskikt i källarkorridor och cykelrum 2011-2012

2011

•  Renovering av balkong-lådor/räcken och snickerier kring fönster/balkongdörrar åt gatusidan 

•  Renovering av samtliga mathissar (luck-lås, stannplansinställning, geidrar mm)

2010

•  Renovering av balkong-lådor/räcken och snickerier kring åt gårdssidan 2009-2010

•  Renovering efter omfattande vattenskada i fem lägenheter och källaren (försäkringsreglerad)

•  Renovering av lgh 44 efter långdragen vattenskada

•  Utbyte av styr- och reglerdon i daghemmets ventilationsanläggning

2008

•  Totalrenovering av lgh 48 efter brandskada (försäkringsreglerad)

•  Installation av ny fjärrvärmeanläggning

•  Omfattande ombyggnad av restaurangens interiör (bekostad av Petite France AB)

2006

•  Ombyggnad av restaurangens golv efter vattenskada (försäkringsreglerad)

•  Målning av snickerier kring fönster/balkongdörrar i omgångar 1996-2006

2005

•  Omfattande ombyggnad av yttertaket

•  Installation av två nya tvättmaskiner med höghastighetscentrifugering

2003

•  Installation av ny sopsäckväxlare med åtta säckar

2002

•  Installation av tvångsbrytande låskontakter i alla mathiss-luckor

•  Installation av elektrisk kondens-tork i tvättstugan

•  Ombyggnad av personhissens hissmaskineri med nytt styrsystem och elektrisk stannplansinställning

2001

•  Reparation av skador på fasad + mark intill restaurangens entré efter borttagning av baldakin utanför

    restaurangen

1999

•  Ombyggnad av restaurangen (bekostad av G.E.M. AB)

1997

•  Ombyggnad av restaurangens kök (bl.a. reparation av vattenskada under stor. platsmurad gjutjärnsspis)

1996

•  Ombyggnad av altanen på plan 06 åt gatan efter flera vattenskador på fasaden under altanen

1990-91

Ett genomgripande restaureringsprojekt genomfördes 1990-1991 efter många års bristande fastighetsunderhåll och förvaltning. Omfattade fasader åt gata och gård, alla balkonger/altaner, våtrum,

alla vattenrör, hela källaren mm. Projektet beskrivs i en utförlig rappport från 1992 (se till höger). 

1989

• Total ombyggnad av daghemmet inklusive källarinstallationer  

•  Installation av kabelnät för bredband och TV till alla lägenheter (stjärn-nät)

38302189_2059646557682679_54680592984687

Restaurering hela huset 1990-91

Rappporter restaurering

Restaurering trapphuset​ 2014-2023

bottom of page