top of page

Välkommen! 

 

Bostadsrättsföreningen Fågelbärsträdet äger och driver ”Markeliushuset” eller "Kollektivhuset” på

John Ericssonsgatan 6 på Kungsholmen i Stockholm. 

 

Huset ritades av arkitekt Sven Markelius och uppfördes 1935.

Det är internationellt berömt, såväl ur arkitektonisk- som ur

social- och kulturhistorisk synvinkel. Många böcker och artiklar

har skrivits om huset. 

Markeliushuset genomgick en omfattande restaurering 1990-91 och byggnadsminnesförklarades 1992. 

 

I bottenvåningen finns två lokaler: 

•  Restaurang, Pétite France AB.    

    Hemsida: www.petitefrance.se

•  Daghem, Föräldraföreningen Sebran. 
    Hemsida: www.sebran.se

Exteriör - hemsida.png
bottom of page