top of page

Välkommen! 

Om huset

Markeliushuset ('Kollektivhuset') på John Ericssonsgatan 6, Kungsholmen, Stockholm, planerades och ritades av arkitekt Sven Markelius i samarbete med politikern Alva Myrdal och byggdes 1935. Det är internationellt känt, både från arkitektonisk-, social- och kulturhistorisk synvinkel. Många artiklar och bokkapitel har skrivits om huset.

Bostadsrättsföreningen Fågelbärsträdet äger och förvaltar Markeliushuset. Efter en omfattande restaurering 1990-91 byggnadsminnesförklarades huset 1992.

​ 

I bottenvåningen finns två lokaler: 

•  Restaurang, Pétite France AB.    

    Hemsida: www.petitefrance.se

•  Daghem, Föräldraföreningen Sebran. 
    Hemsida: www.sebran.se

Iconic Houses Network

Under sommaren 2023 blev Markeliushuset del av Iconic Houses Network, ett internationellt ideellt nätverk som förbinder arkitektoniskt betydelsefulla hus, konstnärshem och ateljéer från 1900-talet.

Läs mer om Iconic Houses här: länk.

fasad.jpg
bottom of page