Media

På följande sidor har vi samlat publicerat material om huset i både nationella och internationella medier. 

fasad.png

Kontakt                   Klicka här

e-post                     akner.gunnar@gmail.com

Besöksadress       John Ericssonsgatan 6    

                                 112 22  Stockholm