Upplåtelse av lägenhet i 2:a hand

Föreningen har under många år haft som policy att tillåta att medlemmarna upplåter sina lägenheter i 2:a hand genom att de anmäler upplåtelsen till styrelsen på en särskild blankett med kontaktuppgifter etc. Samtliga 2:a handsupplåtelser måste anmälas, även om upplåtelsen sker inom familjen.

Upplåtelserna anges i protokoll från styrelsens sammanträden.  

För blankett, klicka här

fasad.png

Kontakt                   Klicka här

e-post                     akner.gunnar@gmail.com

Besöksadress       John Ericssonsgatan 6    

                                 112 22  Stockholm