Försäkring

 

Föreningen har sin fastighetsförsäkring i Brandkontoret.

För att se försäkringsvillkoren, klicka här

Fastighhetsförsäkringsnummer: 110116*10

Telefonnummer Brandkontoret: 08-545 286 00

fasad.png

Kontakt                   Klicka här

e-post                     akner.gunnar@gmail.com

Besöksadress       John Ericssonsgatan 6    

                                 112 22  Stockholm