Markeliushuset

 

Aktuellt

Föreningsstämma 2017

Föreningens håller ordinarie årsstämma enligt följande:
Tid: Söndag 21 maj kl 16.00
Plats: Daghemmets lokaler i bottenvåningen.
Årsstämmohandlingar skickas per e-post till medlemamrna.


Föreningsstämma 2018


Tid: Måndag 21 maj 2018 kl 19.00

Plats: Petite France i bottenvåningen

Handlingar: Årsstämmohandlingar skickas till alla medlemmar före stämman.