Markeliushuset

 

Aktuellt

Föreningsstämma 2017

Föreningens håller ordinarie årsstämma enligt följande:
Tid: Söndag 21 maj kl 16.00
Plats: Daghemmets lokaler i bottenvåningen.
Årsstämmohandlingar skickas per e-post till medlemamrna.


Föreningsstämma 2017


Tid: Tisdag 23 maj kl 18.30.

Plats: Daghemmet i bottenvåningen.

Handlingar: Årsstämmohandlingar skickas till alla medlemmar före stämman.

Tag gärna med egen stol till årsstämman.